Aktualności

Ankieta dla studentów AHE na temat świadomości studentów w zakresie regulacji prawnych dotyczących osób z niepełnosprawnością.

Ankieta dla studentów AHE na temat świadomości studentów w zakresie regulacji prawnych dotyczących osób z niepełnosprawnością.

Napisane przez: Grzegorz Bębenista (PUW) -
Liczba odpowiedzi: 0

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy studentów Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi do uzupełnienia krótkiej anonimowej ankiety w ramach Projektu: E-Ability: Becoming Aware of Disability: Developing a Curriculum Based on Cognitive Evolution in Higher Education.

Badanie ma na celu uzyskanie informacji na temat świadomości studentów w zakresie regulacji prawnych dotyczących osób z niepełnosprawnością.

Projekt obejmuje działania i rezultaty intelektualne mające na celu zapewnienie przystosowanie osób z niepełnosprawnością do procesu kształcenia na poziomie wyższym i późniejszych procesach życiowych, zwiększenie ich dostępności do praw podstawowych, podniesienie świadomości osób z niepełnosprawnością i pełnosprawnych w zakresie niepełnosprawności i praw osób z orzeczeniem.

Dziękujemy za udzielenie odpowiedzi.

Link do ankiety Google: https://docs.google.com/forms/d/1mRcTLQl91lGm7mTsOJ7IqyGm9FQXaepLQZTNsUxCynQ/edit?ts=62864162